Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Hlavenec

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2022-12-24

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hlavenec, Hlavenec, okres Praha-východ

Parcelní číslo

376/69, 376/70

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 376/69, ostatní plocha o výměře 2744 m2 a p.č. 376/70, ostatní plocha o výměře 2664 m2, oba zapsané na LV č. 162 pro k.ú. Hlavenec. Pozemky jsou oplocené, obklopené lesem ve správě VLS ČR, s.p., vede k nim jediná přístupová komunikace uzavřená uzamčenou bránou. Výše uvedený majetek je zatížen extrémní ekologickou zátěží uložením nepojízdné vojenské techniky, mobilními stavebními objekty atd.

Požadovaná cena

925000