Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Mikulovice u Jeseníka

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2022-12-24

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník

Parcelní číslo

1934/49, 1934/106 a dle GP1934/169

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 1934/49, ostatní plocha o výměře 143 m2, p.č. 1934/106, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 279 m2 a nově vzniklý pozemek p.č. 1934/169, o výměře 119 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1621-127/2020 od pozemku p.č. 1934/46, lesní pozemek, vše zapsané na LV č. 1671 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Na pozemku p.č. 1934/49 se nachází objekt vodárenského charakteru v majetku obce Mikulovice, pozemek p.č. 1934/169 tvoří přístupovou cestu k tomuto objektu. Na pozemku p.č. 1934/106 se v minulosti nacházely koleje, které byly odstraněny a nyní zde vede komunikace ve vlastnictví obce Mikulovice zpřístupňující areál MUNA.

Požadovaná cena

54220