Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Mikulovice u Jeseníka

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2022-12-24

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník

Parcelní číslo

1934/172

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 1934/172, ostatní plocha, o výměře 169 m2, zapsaný na LV č. 1671 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Pozemek se nachází před objektem, bývalým muničním skladem, ve vlastnictví jiného vlastníka a zároveň tvoří přístupovou cestu k tomuto objektu.

Požadovaná cena

37520