Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Potštát

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2022-12-24

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Potštát, Potštát, okres Přerov

Parcelní číslo

1006

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 1006, vodní plocha, o výměře 105 m2, zapsaný na LV č. 5 pro k.ú. Potštát. Na pozemku se nachází dlouhodobě zatrubněný drobný vodní tok. Pozemek je zaplocen a tvoří součást areálu ve vlastnictví jiného vlastníka.

Požadovaná cena

10500