Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedomělice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2022-12-24

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Jedomělice, Jedomělice, okres Kladno

Parcelní číslo

1367/4 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o nově vzniklý pozemek p.č. 1367/4, zastavěná plocha s nádvoří, o výměře 46 m2, oddělený geometrickým plánem č. 254-50/2018 od lesního pozemku p.č. 1367/3 zapsaného na LV č. 35 pro k.ú. Jedomělice. Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří u nově vzniklé parcely vychází z rozhodnutí Vojenského lesního úřadu v pochybnostech. Na pozemku p.č.1367/4 je umístěna větší část budovy č.e. 122 (původně včelín) ve vlastnictví jiného vlastníka.

Požadovaná cena

11500