Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 404/21 prodej pozemku dle GP p.č. 2414/1 k.ú. Nová Senínka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-12-23

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

Oř severní Morava

Katastrální území

Nová Seninka, Staré Město, okres Šumperk

Parcelní číslo

dle GP p.č. 2414/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

S 404/21 prodej pozemku dle GP p.č. 2414/1 k.ú. Nová Senínka

Požadovaná cena

447447