Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

D700

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO ČR

Platnost do

2022-11-28

Telefon

725 818 267

E-mail

reitz@diamo.cz

Osoba

Ing. Boleslav Reitz

Útvar

Odbor správy majetku

Katastrální území

Darkov, Karviná, okres Karviná

Parcelní číslo

554/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nemovitý majetek se nachází v k. ú. Darkov, obec Karviná, Moravskoslezský kraj, pozemky p. č. 554/1 – orná půda o výměře 2 405 m², p. č. 554/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 462 m², p. č. 554/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 616 m², p. č. 554/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 81 m², p. č. 587/1 – zahrada o výměře 3 220 m², p. č. 588/0 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 742 m², vše zapsané na LV č. 1992.

Požadovaná cena

997290