Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00004114 a názvem „4 (ZTU – G) Mačkov“, o délce 200 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10252618, ČHP 1-08-04-020), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc.č. 1563 v k.ú. Mačkov. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou retenční vodní nádrže.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-11-26

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltavy

Katastrální území

Mačkov, Mačkov, okres Strakonice

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00004114 a názvem „4 (ZTU – G) Mačkov“, o délce 200 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10252618, ČHP 1-08-04-020), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc.č. 1563 v k.ú. Mačkov. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou retenční vodní nádrže.

Požadovaná cena

20340