Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

D700

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO

Platnost do

2022-11-26

Telefon

725818267

E-mail

reitz@diamo.cz

Osoba

Ing. Boleslav Reitz

Útvar

Odbor správy majetku

Katastrální území

Karviná-Doly, Karviná, okres Karviná

Parcelní číslo

435/1

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Ulice

Řemeslnická

Číslo popisné/evidenční

317

Popis položky

Nemovitý majetek se nachází v areálu bývalého dolu Gabriela v k. ú. Karviná-Doly, okres Karviná. Nemovitost tvoří kulturní památka, těžní věž a budova 1, těžní věž budova 2 a strojovna na pozemku č. parc. 435/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 930 m², dále pozemky p. č. 435/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m², p. č. 435/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m², p. č. 435/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m², p. č. 435/7 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m², p. č. 435/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 142 m², p. č. 435/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 565 m², p. č. 435/10 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m², p. č. 435/11 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 200 m², p. č. 435/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 170 m², p. č. 735 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 080 m², p. č. 738 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 512 m², p. č. 749/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 531 m² vše v k. ú. Karviná-Doly, Moravskoslezský kraj vč. součástí a příslušenství věcí.

Požadovaná cena

43460000.00