Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku p.č. 291/4 v k.ú. Kovač

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR - zakl. LČR, s.p.

Platnost do

2022-11-24

Telefon

+420724623810

E-mail

vaclav.kohler@lesycr.cz

Osoba

Ing. Köhler

Útvar

Oblastní ředitelství východní Čechy

Katastrální území

Kovač, Kovač, okres Jičín

Parcelní číslo

291/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

odtoková strouha rybníka

Požadovaná cena

8000