Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nepotřebná nemovitá věc - pozemek k. ú. Točník u Klatov

Atributy nabídky

Zakladatel

ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-11-24

Telefon

+420724968140

E-mail

vokacova@pvl.cz

Osoba

Štěpánka Vokáčová

Útvar

PS 1 - závod Berounka

Katastrální území

Točník u Klatov, Klatovy, okres Klatovy

Parcelní číslo

347/15

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 347/15 v k. ú. Točník u Klatov o výměře 57 m2, druh pozemku trvalý travní porost. Jedná se o pozemek, který se nachází na břehu VVT Točnický potok, není však součástí jeho koryta.

Požadovaná cena

14680