Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Velká Losenice - S 1033/21

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2022-11-20

Telefon

956154112

E-mail

zdenek.jaros@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdeněk Jaroš

Útvar

Lesní správa Nové Město na Moravě

Katastrální území

Velká Losenice, Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou

Parcelní číslo

5740, 5741, 5746, 5748, 5749

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemků p.č. 5740, 5741, 5746, 5748 a 5749, vše ostatní plochy v k.ú. Velká Losenice.

Požadovaná cena

276590