Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek v k.ú. Dolní Lomná

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2022-11-20

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Dolní Lomná, Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

7/4 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

nově vzniklý pozemek p.č. 7/4 o výměře 183 m2 ostatní plocha dle GP č.2023-24/2022

Požadovaná cena

90000