Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku v k.ú. Střítež nad Bečvou

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-11-20

Telefon

585711228

E-mail

smekalova@pmo.cz

Osoba

Mgr. Tereza Smékalová

Útvar

závod Horní Morava

Katastrální území

Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou, okres Vsetín

Parcelní číslo

1635/13

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Část pozemku parc. č. 1635/13 o výměře 22m2. Jedná se o fakticky zatravněnou plochu, využívanou jako zahrada, která se nachází mezi vodním tokem a zahradou na pozemcích ve vlastnictví třetí osoby.

Požadovaná cena

8570