Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 658/11 Prodej pozemku p.č.3613/2 dle GP k.ú. Horní Skorošice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-11-20

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Horní Skorošice, Skorošice, okres Jeseník

Parcelní číslo

3613/2 oddělený z p.č. 3613

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 3613/2 ost.plocha, ost.kom. o výměře 141 m2, oddělený z p.č. 3613 k.ú. Horní Skorošice

Požadovaná cena

29000