Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 475/21 Prodej pozemku dle GP p.č. 728/6 k.ú. Jeseník

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-11-20

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Jeseník, Jeseník, okres Jeseník

Parcelní číslo

728/6 oddělený z p.č. 728

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č.728/6 ost.plocha, ost.kom. o výměře 63 m2, oddělený dle Gp z p.č. 728

Požadovaná cena

57000