Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parc. č. 1370/2, k. ú. Horní Kosov

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-10-24

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Horní Kosov, Jihlava, okres Jihlava

Parcelní číslo

1370/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 1370/2, k. ú. Horní Kosov

Požadovaná cena

6880