Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parc. č. 6183/8 vzniklého z pozemku parc. č. 6183/1, k. ú. Jihlava

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-09-30

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Jihlava, Jihlava, okres Jihlava

Parcelní číslo

6183/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 6183/8 vzniklého z pozemku parc. č. 6183/1, k. ú. Jihlava

Požadovaná cena

11136