Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků parc. č. 488/12 a 488/16, k. ú. Komárov

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-09-26

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

Jan Kubizňák

Katastrální území

Komárov, Brno, okres Brno-město

Parcelní číslo

488/12, 488/16

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků parc. č. 488/12 a 488/16, k. ú. Komárov

Požadovaná cena

126984