Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka pozemku p.č. 79/2 dle GP č. 2463-2/2022 pro k.ú .Roztoky u Prahy

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-08-19

Telefon

257099236

E-mail

vaclav.kopecky@pvl.cz

Osoba

Ing. Kopecký

Útvar

PS1 ZDV

Katastrální území

Roztoky u Prahy, Roztoky, okres Praha-západ

Parcelní číslo

79/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p.č. 79/2 ostatní plocha-ostatní komunikace vzniklý dle Gp č. 2463-2/2022 pro k.ú. Roztoky u Prahy, rozdělením pozemku p.č. 79 v k.ú .Roztoky u Prahy

Požadovaná cena

1450