Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 1488/13 v k.ú. Hluboká u Kdyně

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2022-08-13

Telefon

702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku

Katastrální území

Hluboká u Kdyně, Kdyně, okres Domažlice

Parcelní číslo

1488/13

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází ve východní okrajové zastavěné části katastrálního území Hluboká u Kdyně, které je součástí území města Kdyně, v ochranném pásmu dráhy trati Janovice na Úhlavou - Domažlice. Na LV je zapsáno VB strpění důsledků trvání a provozu dráhy vůči pozemku p.č. 1488/1. Pozemek je pronajatý, přičemž nájemní smlouva přejde na nového nabyvatele. Oplocení pozemku bylo pořízeno nájemcem a postaveno se svolením Správy železnic. Na pozemku je nájemcem vybudován kotec pro chov psů a jsou na něm jím zasazené drobné keře. Dané úpravy pozemku vybudované nájemcem nejsou předmětem prodeje. Přístup na pozemek je z komunikace na pozemcích p.č. 2204/12 a 2204/1 ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a pozemek p.č. 2205/2 ve vlastnictví Města Kdyně, které neprojevili zájem o jeho převod. Z hlediska územního plánu se pozemek nachází v plochách železnice a tento pozemek lze využít pouze za účelem železnice.

Požadovaná cena

108000