Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek pozemková parcela č. 145/4 v katastrálním území Humburky

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-07-24

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Humburky, Humburky, okres Hradec Králové

Parcelní číslo

145/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 145/4 v katastrálním území Humburky, o výměře 375m2, v druhu pozemku ostatní plocha, vznikl geometrickým odměřením od původní pozemkové parcely č. 145/2 v katastrálním území Humburky, v druhu pozemku vodní plocha. Na pozemku se nachází oplocení a skleník.

Požadovaná cena

71250