Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 94/2 a st.p.p.č. 126 v k.ú. Žďár u Tachova S 335/10

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2022-07-22

Telefon

956 269 115

E-mail

miluse.soltysova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Miluše Šoltysová

Útvar

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

Katastrální území

Žďár u Tachova, Chodský Újezd, okres Tachov

Parcelní číslo

st. 126

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1194 m2

Katastrální území

Žďár u Tachova, Chodský Újezd, okres Tachov

Požadovaná cena

491400

Parcelní číslo

94/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

ostatní plocha o výměře 2082 m2