Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1207/17/124 Prodej pozemku p.č. 5742, ostatní plocha, zeleň o výměře 443 m2 k.ú. Velká Morava

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-07-07

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Velká Morava, Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

5742

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

S 1207/17/124 Prodej pozemku p.č. 5742, ostatní plocha, zeleň o výměře 443 m2 k.ú. Velká Morava

Požadovaná cena

773035