Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1828/10 - pozemek st.p.č. 1/1 a pozemek p.č. 2, k.ú. Habartice u Obytců

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-07-04

Telefon

724525185

E-mail

ivana.pisarova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Ivana Písařová

Útvar

LS Klatovy

Katastrální území

Habartice u Obytců, Klatovy, okres Klatovy

Parcelní číslo

st.p.č. 1/1, p.č. 2

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku st.p.č. 1/1 o výměře 610m2 s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří s budovou č.p. 1 a pozemku p.č. 2 o výměře 461m2 s druhem pozemku zahrada, vše v k.ú. Habartice u Obytců, obec Klatovy, LV 34. Na pozemku 1/1 vázne věcné břemeno za účelem chůze a jízdy do sousedního objektu ve prospěch Mysliveckého spolku Bukovák Čestín, z.s.

Požadovaná cena

585000