Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe -spis S 794/21

Platnost do

2022-06-27

Telefon

956233107

E-mail

jana.kotaskova@lesy.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Vykmanov u Měděnce, Perštejn, okres Chomutov

Parcelní číslo

348

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 348 o výměře 371 m2 druhem pozemku ostatní plocha v k.ú. Vykmanov u Měděnce. Pozemek má ochranu PUPFL.

Požadovaná cena

37100