Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o prodej pozemku parc. č. 3664/149 o výměře 399 m2 v k. ú. Soběslav (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku umělé), který tvoří koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10281995, ČHP 1-07-04-039), spolu s částí stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1961 o délce 95 m, nezapisovanou do katastru nemovitostí, která se na něm nachází, a která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00006484 a názvem „TOK NEUPR. 07 (CHLEBOV A)“. Pozemek a část stavby, které jsou předmětem prodeje, budou dotčeny výstavbou retenčního vsakovacího průlehu a přeložkou koryta vodního toku.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-06-12

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Pospíšilová Zuzana

Útvar

Závod Horní Vltava

Katastrální území

Soběslav, Soběslav, okres Tábor

Parcelní číslo

3664/149

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku parc. č. 3664/149 o výměře 399 m2 v k. ú. Soběslav (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku umělé), který tvoří koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10281995, ČHP 1-07-04-039), spolu s částí stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1961 o délce 95 m, nezapisovanou do katastru nemovitostí, která se na něm nachází, a která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00006484 a názvem „TOK NEUPR. 07 (CHLEBOV A)“. Pozemek a část stavby, které jsou předmětem prodeje, budou dotčeny výstavbou retenčního vsakovacího průlehu a přeložkou koryta vodního toku.

Požadovaná cena

64000