Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1967, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00006484 a názvem „TOK NEUPR. 07 (CHLEBOV A)“ o délce 229 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10281995, ČHP 1-07-04-039), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 3664/148, 3664/147 a 3664/2 v k.ú. Soběslav. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou výstavbou retenčního vsakovacího průlehu a přeložkou koryta vodního toku.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-06-12

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltava

Katastrální území

Soběslav, Soběslav, okres Tábor

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1967, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00006484 a názvem „TOK NEUPR. 07 (CHLEBOV A)“ o délce 229 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10281995, ČHP 1-07-04-039), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 3664/148, 3664/147 a 3664/2 v k.ú. Soběslav. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou výstavbou retenčního vsakovacího průlehu a přeložkou koryta vodního toku.

Požadovaná cena

105000