Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DHMP-00016120 a názvem „ÚPRAVA MALŠE 0,000 – 1,715“ tj. o část koruny pravobřežní nábřežní zdi, která je součástí opevnění významného vodního toku Malše (10100031, ČHP 1-06-02-080), a která se nachází na pozemcích parc. č. 416 v k.ú. České Budějovice 6 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice (LV č. 1) a 3551/1 v k.ú. České Budějovice 7 ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro PVL. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s úpravou nábřeží.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-06-12

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltava

Katastrální území

České Budějovice 6, České Budějovice, okres České Budějovice

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DHMP-00016120 a názvem „ÚPRAVA MALŠE 0,000 – 1,715“ tj. o část koruny pravobřežní nábřežní zdi, která je součástí opevnění významného vodního toku Malše (10100031, ČHP 1-06-02-080), a která se nachází na pozemcích parc. č. 416 v k.ú. České Budějovice 6 ve vlastnictví statutárního města České Budějovice (LV č. 1) a 3551/1 v k.ú. České Budějovice 7 ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro PVL. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s úpravou nábřeží.

Požadovaná cena

126400