Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Hájenka Velcí č.p. 4 a pozemky p.č. 429, p.č. 252 a p.č. 428 v k.ú. Jince v Brdech

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2022-06-11

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Jince v Brdech, Jince, okres Příbram

Parcelní číslo

st.429, 252, 428

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 429, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m2, jehož součástí je stavba č.p. 4 (Hájenka Velcí), pozemek p.č. 252, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 59 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a p.č. 428, zahrada, o výměře 1744 m2, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Jince v Brdech, obec Jince. Prodej bude realizován včetně ČOV Velcí č.p. 4 a studny vrtané Velcí č.p. 4.

Požadovaná cena

1350000