Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Ideální podíl ve výši 403/6927 na pozemcích parc. č. 2114/8 a 2114/9 v k.ú. Krč, obec Praha, pozemky jsou zastavěny bytovým domem s vyčleněnými bytovými a nebytovými jednotkami, který není součástí pozemku a je ve vlastnictví třetích vlastníků.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-06-11

Telefon

734521609

E-mail

zlata.medkova@pvl.cz

Osoba

Mgr. Zlata Medková

Útvar

Povodí Vltavy, státní podnik, majetkové oddělení

Katastrální území

Krč, Praha, okres Hlavní město Praha

Parcelní číslo

2114/8 2114/9

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Ideální podíl ve výši 403/6927 na pozemcích parc. č. 2114/8 a 2114/9 v k.ú. Krč, obec Praha, pozemky jsou zastavěny bytovým domem s vyčleněnými bytovými a nebytovými jednotkami, který není součástí pozemku a je ve vlastnictví třetích vlastníků.

Požadovaná cena

420840.0