Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 8163/1 v k. ú. Varnsdorf

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2022-06-10

Telefon

956 241 106

E-mail

lenka.michkova@lesycr.cz

Osoba

Lenka Michková

Útvar

LS Rumburk

Katastrální území

Varnsdorf, Varnsdorf, okres Děčín

Parcelní číslo

8163/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemku p. č. 8163/1 v k.ú. Varnsdorf, o výměře 217 m2, lesní pozemek

Požadovaná cena

26000