Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej nově odděleného pozemku parc. č. 265/3 v k. ú. Bukovice u Jeseníka dle geometrického plánu č. 1014-219/2021

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy ČR, s.p.

Platnost do

2022-05-09

Telefon

956941352

E-mail

barbora.nemcanska@lesycr.cz

Osoba

Barbora Němčanská

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Bukovice u Jeseníka, Jeseník, okres Jeseník

Parcelní číslo

265/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nově oddělený pozemek parc. č. 265/3 o výměře 202 m2 dle geometrického plánu č. 1014-219/2021. Nově oddělený pozemek tvoří funkční celek s pozemek parc. č. st. 264 v k. ú. Bukovice u Jeseníka a také zajišťuje přístup k pozemku parc. č. st. 264 k. ú. Bukovice u Jeseníka.

Požadovaná cena

95000