Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-04-23

Telefon

474 636 238

E-mail

bunatova@poh.cz

Osoba

Kateřina Buňatová

Útvar

Povodí Ohře, státní podnik

Katastrální území

Sokolov, Sokolov, okres Sokolov

Parcelní číslo

10/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází podél VT Ohře a cyklostezky Cheb-Sokolov

Požadovaná cena

1515.00

Katastrální území

Sokolov, Sokolov, okres Sokolov

Požadovaná cena

87.00

Parcelní číslo

4023/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází podél VT Ohře a cyklostezky Cheb-Sokolov