Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků parc. č. 2429/1, 2373/4 (dle GP), 2373/5 (dle GP) a 2364/17

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-04-15

Telefon

387683171

E-mail

marketa.krizkova@pvl.cz

Osoba

Ing. Křížková

Útvar

ZHV, PS 1

Katastrální území

Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

Parcelní číslo

2429/1, 2373/4, 2373/5, 2367/17

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o nově vznikající pozemky 2373/4 o výměře 49 m2 a 2373/5 o výměře 360 m2, které vznikly oddělení z pozemku parc. č. 2373/3 v k.ú. Týn nad Vltavou. Dále se jedná o celé pozemky parc. č. 2429/1 o výměře 378 m2 a parc. č. 2364/17 o výměře 167 m2 v k.ú. Týn nad Vltavou. Všechny nabízené pozemky se nacházejí pod stavbou komunikace v majetku Města Týn nad Vltavou.

Požadovaná cena

3189