Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Stavba vodního díla - zatrubnění vodního toku Doubravský potok na pozemcích - pozemková parcela č. 601/6, č. 601/19 a č. 3756 v délce 120m v obci a katastrálním území Lysá nad Labem.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-04-04

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, okres Nymburk

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Předmětná vodohospodářská úprava vodního toku Doubravského potoka spočívá v zatrubnění uloženém pod povrchem pozemku. Jedná se o betonové potrubí o průměru DN 1200 s jednou revizní šachtou uprostřed dotčeného úseku. Celková délka zatrubnění, která bude dotčena novou výstavbou a z toho musí být odstraněna je 120m.

Požadovaná cena

432690