Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pro pozemku p.č. 6613 v k.ú. Klatovy

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2022-03-07

Telefon

+420 702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31) Oddělení prodeje majetku

Katastrální území

Klatovy, Klatovy, okres Klatovy

Parcelní číslo

6612

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek tvoří zahradu, zázemí a jediný přistup k pozemku p.č. st. 894 se stavbou č. p. 184 v podílovém spoluvlastnictví třetích osob. Přes předmětný pozemek vedou nejspíše přívody (napojení) inženýrských sítí příslušných vlastníků a správců těchto jednotlivých sítí, anebo žadatelů jako spolumajitelů napojené budovy, a nachází se na něm zbytky oplocení příslušející k objektu ve spoluvlastnictví majitelů budovy a pozemku vně nabízeného pozemku.

Požadovaná cena

2086000


Přílohy