Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 473/21 Prodej pozemku p.č. 1124/2 k.ú. Javorník-město

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-03-03

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Javorník-město, Javorník, okres Jeseník

Parcelní číslo

1124/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 1124/2 , ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48 m2

Požadovaná cena

9000