Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 227/21 Prodej části pozemku p.č. 378/2 k.ú. Travná u Javorníka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-03-03

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Travná u Javorníka, Javorník, okres Jeseník

Parcelní číslo

678/2 část

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej části pozemku p.č. 378/2 o výměře 284m2, ostatní plocha, jiná plocha

Požadovaná cena

45000