Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1168/20 prodej pozemků p.č. 420/13, p.č. 464/9 k.ú. Seč u Jeseníka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-03-03

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Seč u Jeseníka, Jeseník, okres Jeseník

Parcelní číslo

420/13, 464/9

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 420/13 o výměře 87 m2, ostatní plocha , ost.komunikaca, pozemku p.č. 464/9 o výměře 1656 m2

Požadovaná cena

471000