Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p. č. 852/12, p. č. 852/13 a p. č. 852/16, vše k.ú. Rynholec

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2022-02-13

Telefon

972235335

E-mail

CermakovaV@spravazeleznic.cz

Osoba

Bc. Veronika Čermáková

Útvar

O31

Katastrální území

Rynholec, Rynholec, okres Rakovník

Parcelní číslo

852/12, 852/13 a 852/16

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

p. č. 852/12 o výměře 148 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha; p. č. 852/13 o výměře 174m2 - ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 852/16 o výměře 9m2 - ostatní plocha, manipulační plocha

Požadovaná cena

105500