Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků LČR_S 456/20, S 457/20 a S 458/20

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2022-02-13

Telefon

956179106

E-mail

ls179@lesycr.cz

Osoba

Marcela Kacetlová

Útvar

LS Lužná

Katastrální území

Slabce, Slabce, okres Rakovník

Parcelní číslo

st.p.č.- 238, 239, 241; p.č. 209/11, 209/25, 209/31, 209/33, 209/34, 209/36

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky pod nemovitostmi (bytovkami) soukr vlastníků, vč. pozemků před nimi i za nimi

Požadovaná cena

254100