Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci (k. ú. Svojšovice)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2022-02-13

Telefon

+420 972 235 530

E-mail

SilhavikM@spravazeleznic.cz

Osoba

Marek Šilhavík

Útvar

O31

Katastrální území

Svojšovice, Strančice, okres Praha-východ

Parcelní číslo

470 a 670

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky p. č. 470 a p. č. 670, oba v k. ú. Svojšovice a obci Strančice, se nacházejí mimo zastavěnou část obce Strančice, v místní části Svojšovice a v ochranném pásmu dráhy trati Benešov u Prahy - Praha-Uhříněves. Na pozemku p. č. 470 se nachází zajištěná kopaná studna (původní příslušenství zdemolovaného objektu strážního domku). Na obou pozemcích se nacházejí trvalé porosty. Pozemek p. č. 670 je zatížen stávající služebností "inženýrské sítě" pro oprávněného vlastníka pozemku p. č. 651/2 (Správa železnic); pozemky p. č. 470 a p. č. 670 jsou v celém svém rozsahu zatíženy stávající služebností spočívající v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy", a to rovněž pro oprávněného vlastníka pozemku p. č. 651/2 (Správa železnic). Přístup k nabízenému majetku je z veřejné komunikace na pozemcích obce Strančice (p. č. 625/2 a p. č. 630/1). Podle platného Územního plánu obce Strančice se předmětné pozemky nacházejí v zastavěném území v ploše BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské.

Požadovaná cena

1420000