Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Bystřec

Atributy nabídky

Platnost do

2022-02-10

Telefon

972 235 481

E-mail

fisl@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Fišl

Útvar

O31

Katastrální území

Bystřec, Bystřec, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

2586/7, 2586/8, 2586/9, 2599/3, část 2599/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků p.č. 2586/7, 2586/8, 2586/9, 2599/3, část 2599/7

Požadovaná cena

90000