Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 375/20-1 Prodej Město Volary

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-02-06

Telefon

956944327

E-mail

michaela.klimova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Michaela Klímová

Útvar

Závod lesní techniky

Katastrální území

Volary, Volary, okres Prachatice

Parcelní číslo

5623

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku parc. č. KN 5623 o výměře 370 m2, s druhem pozemku ostatní plocha - jiná plocha, pozemek byl oddělen na základě GP č. 1886-190/220 ze dne 23. 7. 2020 z pozemku st. KN 1286, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1121 m2. Jedná se o pozemek, který je využíván jako přístup/příjezd k nemovitosti nacházející se na pozemku st. KN 1391 v k.ú. Volary ve spoluvlastnictví fyzických osob.

Požadovaná cena

51000