Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. st. 172 jejíž součástí je budova č.p. 136 v k.ú. Blatno u Podbořan

Atributy nabídky

Zakladatel

MD ČR

Platnost do

2022-02-05

E-mail

braunova@spravazeleznic.cz

Osoba

Braunová Věra

Útvar

O31

Katastrální území

Blatno u Podbořan, Blatno, okres Louny

Parcelní číslo

pozemek p.č. st.172 a č.p. 136

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. st. 172 včetně budovy č.p. 136 v k.ú. Blatno u Podbořan

Požadovaná cena

1533000