Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek stavební parcela č. 138 v katastrálním území Rašovice u Nymburka

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-02-04

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Rašovice u Nymburka, Budiměřice, okres Nymburk

Parcelní číslo

st. 138

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek st. p. č. 138, který vznikl geometrickým odměřením od původní parcely č. 240/2 ostatní plocha. Pozemek st. p. č. 138 je zastavěný jinou stavbou - jiného vlastníka, než je vlastník dotčeného pozemku.

Požadovaná cena

3885


Přílohy