Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemková parcela č. 1659/6 v katastrálním území Rožmitál

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-02-04

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Rožmitál, Broumov, okres Náchod

Parcelní číslo

1659/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemková parcela č. 1659/6 v katastrálním území Rožmitál, v druhu pozemku ostatní plocha, která vznikla geometrickým odměřením od původní parcely č. 1659 vodní plocha. Pozemková parcela č .1659/6 navazuje na současnou nezpevněnou komunikaci a tvoří nezpevněnou přístupovou cestu.

Požadovaná cena

4120