Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků pod zrušenou dráhou - Chrást u Plzně a Bukovec

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2022-02-04

Telefon

+420 702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku

Katastrální území

Chrást u Plzně, Chrást, okres Plzeň-město

Parcelní číslo

1052/20, 1052/28 a 2552

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky se nacházejí v katastru Chrást u Plzně a Bukovec cca 100 m od železniční zastávky Chrást u Plzně zatím v ochranném pásmu dráhy. Jedná se o převod pozemků p.č. 710/9, p.č. 710/10 a p.č. 712/1 v k.ú. Bukovec a pozemků p.č. 1052/20, p.č. 1052/28 a p.č. 2552 v k.ú. Chrást u Plzně (převáděné pozemky zakresleny červeně), včetně mostů, propustků, trvalých porostů. Pozemky jsou převáděni po zrušení části celostátní dráhy v úseku Chrást u Plzně (mimo) – Plzeň Doubravka bývalé trati (v dotčené části pozemků mezi žkm 98,800 – 104,740). Pozemky jsou určeny dle územního plánu k umístění cyklostezky, kterou zde Plzeňský kraj (současný žadatel o pozemky) chystá vybudovat. V případě projevení zájmu bude formou znaleckého posudku zjištěna aktuální cena obvyklá převáděného majetku.

Katastrální území

Bukovec, Plzeň, okres Plzeň-město

Požadovaná cena

17443000

Parcelní číslo

710/9, 710/10 a 712/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky se nacházejí v katastru Chrást u Plzně a Bukovec cca 100 m od železniční zastávky Chrást u Plzně zatím v ochranném pásmu dráhy. Jedná se o převod pozemků p.č. 710/9, p.č. 710/10 a p.č. 712/1 v k.ú. Bukovec a pozemků p.č. 1052/20, p.č. 1052/28 a p.č. 2552 v k.ú. Chrást u Plzně (převáděné pozemky zakresleny červeně), včetně mostů, propustků, trvalých porostů. Pozemky jsou převáděni po zrušení části celostátní dráhy v úseku Chrást u Plzně (mimo) – Plzeň Doubravka bývalé trati (v dotčené části pozemků mezi žkm 98,800 – 104,740). Pozemky jsou určeny dle územního plánu k umístění cyklostezky, kterou zde Plzeňský kraj (současný žadatel o pozemky) chystá vybudovat. V případě projevení zájmu bude formou znaleckého posudku zjištěna aktuální cena obvyklá převáděného majetku. Plzně zatím v ochranném pásmu dráhy. Jedná se o převod pozemků p.č. 710/9, p.č. 710/10 a p.č. 712/1 v k.ú. Bukovec a pozemků p.č. 1052/20, p.č. 1052/28 a p.č. 2552 v k.ú. Chrást u Plzně (převáděné pozemky zakresleny červeně), včetně mostů, propustků, trvalých porostů. Pozemky jsou převáděni po zrušení části celostátní dráhy v úseku Chrást u Plzně (mimo) – Plzeň Doubravka bývalé trati (v dotčené části pozemků mezi žkm 98,800 – 104,740). Pozemky jsou určeny dle územního plánu k umístění cyklostezky, kterou zde Plzeňský kraj (současný žadatel o pozemky) chystá vybudovat. V případě projevení zájmu bude formou znaleckého posudku zjištěna aktuální cena obvyklá převáděného pozemku.


Přílohy