Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 534 o výměře 485 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č.p. 344, rodinný dům; k. ú. Rapotín, obec Rapotín, LV č. 1050, KÚ pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra ČR

Platnost do

2022-01-17

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Dana Tučková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Rapotín, Rapotín, okres Šumperk

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn provozem Pošty Partner

Požadovaná cena

2850000